MAKALELER

Image

Türk Hukukunda İhalelere Katılma Yasağı (Kitap)

"İhale ve ihale sözleşmelerinde kimi davranış ve durumlar, ihale kanunlarında bazı yaptırımlara tabi tutulur. Söz konusu yaptırımlar genel olarak ihalelere katılma yasağı olarak adlandırılır....

Devamını Oku
Image

Vergi Davası: Kuramsal Niteliği ve Bunun Yansımaları Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar: Kerem Canbazoğlu - Ahmet Eren Altay

Devletin, kendisini oluşturan unsurlardan bireyler üzerinde sahip...

Devamını Oku
Image

İmar Planlarının Yargısal Denetimi

Yazarlar: Kerem Canbazoğlu - Dilhun Ayaydın

İmar planlarının yargısal denetimi, gerek imar mevzuatının karmaşık yapısı gerekse imar planı olarak adlandırılan idari işlemin mahiyeti gereği...

Devamını Oku
Image

Vergilendirme ve Vergi Alacağının Cebren Tahsili Süreçlerinde Tesis Edilen İşlemlerin Ayrılabilir İşlem Teorisi Çerçevesinde Yargı

Yazar: Kerem Canbazoğlu

Vergi alacağının doğumu ve tahsili süreçlerinde tesis edilen işlemler temel hakları doğrudan etkileyebilecek...

Devamını Oku
Image

Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları (2010)

Yazarlar: Ziya Akıncı - Kerem Canbazoğlu - Ahmet Eren Altay

Uluslararası Barolar Birliği 29 Mayıs 2010 tarihinde, 1999 Kurallarının yerine yürürlüğe giren Milletlerarası Tahkimde Delil İkamesi Hakkında IBA Kuralları'nı...

Devamını Oku
Image

Çevre Davalarında Feragat

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi paylaşmaktayız.

Devamını Oku

Image

ÇED Kararlarının Duyurulması ve Dava Açma Süresi

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi paylaşmaktayız.

Devamını Oku

Image

Maden Yatırımlarında Arkeolojik Sit Alanları

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi paylaşmaktayız.

Devamını Oku

Image

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı Yönetmeliği yürürlüğe girdi

Kirletici Salım ve Taşıma Kaydı (‘KSTK’), hangi kimyasalların nereye, nasıl ve kim tarafından salındığı hakkında kamunun erişimine açık olan bilgileri içeren bir envanter olarak tanımlanabilmektedir. KSTK’ya havaya, toprağa veya suya verilen veya...

Devamını Oku
Image

Maden Hukukunda Devlet Hakkının Hukuki Niteliği

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi paylaşmaktayız.

Devamını Oku

Image

Maden Ruhsat İhaleleri ve Ortaya Çıkan Hukuki Sorunlar

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay - Deniz Kalafat

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi...

Devamını Oku
Image

Maden Yatırımlarında Orman İzinleri ve Sorunlar

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay

Kamu Hukuku İçgörüleri serisinde uzmanlık ve çalışma alanlarımızdan olan kamu hukukuna yönelik bazı değerlendirmelerimizi...

Devamını Oku
Image

Enerji Sektöründe İdari Yaptırım ve İdari Tedbirlerle İlgili Aralık 2022 Danıştay Görüşü

Yazarlar: Dr. Kerem Canbazoğlu - Dr. A. Eren Altay - Kardelen Kılıç - Sinem Navdar

Devamını Oku

Image

Kamulaştırma Süreçleri ve Maden Yatırımlarına Etkisi

Dr. Kerem Canbazoğlu'nun Madencilik Türkiye Dergisi'nin 116. sayısında yayınlanan makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamını Oku
Image

Madencilik Sektörü Açısından Uzun Vadeli (2024-2053) Gelişmenin Stratejisi ve On İkinci Kalkınma Planı (2024-2028)

Dr. Kerem Canbazoğlu'nun Madencilik Türkiye Dergisi'nin 115. sayısında yayınlanan makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamını Oku
Image

Hukuki Perspektiften Orta Vadeli Program (2024-2026) ve Madencilik Sektörü

Dr. Kerem Canbazoğlu'nun Madencilik Türkiye Dergisi'nin 114. sayısında yayınlanan makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamını Oku
Image

Maden Yatırımlarında Orman İzinleri ve Bazı Sorunlar

Dr. Kerem Canbazoğlu'nun Madencilik Türkiye Dergisi'nin 112. sayısında yayınlanan makalesine ulaşmak için lütfen tıklayınız.

Devamını Oku